Pengumpulan Maklumat Kepakaran /Profile Anak Kariah /Jemaah Masjid Darul Ehsan Subang Jaya

  Untuk mendaftar Sila isikan butir butir di bawah selengkapnya

  :

  Nama :

  Gelaran :

  KP :

  :

  Alamat 1:

  Alamat 2:

  Poskod:

  Bandar:

  :

  Mobile / HP:

  Email:

  :

  PEKERJAAN (Jika Masih Bekerja)

  Jawatan:

  Kementerian / Jabatan / Agensi::

  :

  Jika PESARA Kerajan

  Jawatan Terakhir:

  Kementerian / Jabatan / Agensi:

  :

  Jika telah MENAMATKAN PERKHIDMATAN di Sektor Swasta

  Jawatan Terakhir:

  Nama Syarikat:

  :

  PENGALAMAN /Kepakaran Yang Boleh DISUMBANGKAN kepada Masjid

  1:

  2:

  3:

  4:

  5:

  :

  Kelayakan Akademik

  Kelayakan tertinggi:

  Pengkhususan:

  Tahun:

  Institusi:

  Kelayakan Lain 1:

  Kelayakan Lain 2:

  Kelayakan Lain 3:

  :

  Aktiviti Semasa (Keusahawanan / Bisnes)

  Bidang:

    Jika Lain (Nyatakan) 

  Clients 1:

  Clients 2:

  Clients 3:

  :

  Kegiatan Sukarela /NGO /Badan Profesional (yang AKTIF sahaja)

  Kegiatan 1:

  Kegiatan 2:

  Kegiatan 3:

  Kegiatan 4:

  Kegiatan 5:

  :

  Taipkan kod 6 digit ini  

  Kod:

  :

  AKUJAJJI : Sila 'check' sekurang kurangnya satu

  Sila 'check' petak ini tanda persetujuan :


  (1) AKUJANJI: “Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani; serta memiliki Kuasa Pentadbiran Sekelian Alam; saya dengan sesungguhnya dan rela hati ingin melibatkan diri dan menyumbang tenaga dan kepakaran yang ada; untuk mengimarahkan MDESJ”.

  Sila 'check' petak ini tanda persetujuan :


  (2) Menyumbang kepakaran Profesional PERCUMA, jika diminta Pengurusan Masjid.


  Back / Cancel
    © WanRuzali